Konzultační dny NRL pro komunální hluk

NRL ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno odborně zajišťuje pro pracovníky hygienické služby (KHS a zdravotní ústavy) Konzultační dny NRL pro komunální hluk, které se budou konat v Brně ve dnech 28.-29.1.2020.

Novinky

Zpráva o provádění směrnice END
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice o hluku ve venkovním prostředí v souladu s čl. 11 směrnice 2002/49/ES ... »více
23.03.2023

103. Akustický seminář
NRL se aktivně zúčastní 103. AS 30. 5. - 1. 6. 2023 v Jičíně ... »více
13.03.2023

Dílčí metodika k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo update metodiky k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel. ... »více
06.02.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí