Intenzity dopravy

Na NRL se obrací odborná veřejnost s dotazy, jak postupovat, když momentálně nejsou dostupné výsledky celostátního sčítání dopravy CSD (interaktivní mapy), ze kterých bylo možné vizuálně zjistit oficiální intenzity dopravy pro hlukové studie silniční dopravy pro požadovaný sčítací úsek včetně hranic úseku.


NRL sděluje, že na stránkách www.rsd.cz v záložce Silnice a dálnice - Sčitání dopravy - Celostátní sčítání dopravy 20xx je možné získat výsledné sestavy ve formátu xlsx (MS Excel), které obsahují data intenzit. Co nelze snadno zjistit je odpovídající číslo sčítacího úseku (je třeba omezit výběr přes kraj, okres, číslo komunikace, město, začátek a konec úseku a porovnat výsledek výběru s mapovými servery) nebo místo sčítání pro nové sčítací úseky (jsou pouze v souborech pro roky 2000, 2005 a 2010, takže pokud došlo ke změně po roce 2010, nelze ho tímto postupem zjistit a je nutné se obrátit s dotazem přímo na ŘSD).


Rovněž je možné postupovat dopravně-inženýrským průzkumem a na jeho základě stanovit RPDI dle TP 189.

Novinky

Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR
Ministerstvo zdravotnictví a Národní referenční laboratoř pro komunální hluk uspořádaly seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR ... »více
07.02.2024

Konzultační dny NRL pro komunální hluk 2024
Konzultační dny NRL proběhly koncem ledna v Brně ... »více
06.02.2024

Nové metodické doporučení
Metodické doporučení pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hl. m. Prahy k součinnosti s DESÚ ... »více
01.02.2024

Pf 2024
Přejeme vám vše dobré v novém roce ... »více
22.12.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí