Archív novinek

 • 11.06.2024 | Regulace veřejné produkce hudby - tisková zpráva MZ ČR
  Na základě dotazů občanů k možnosti regulace hluku z veřejné produkce hudby, vydalo MZ ČR dne 10.06.2024 tiskovou zprávu. ... více »
 • 04.06.2024 | Společný metodický pokyn MZ a MMR
  Na stránkách MMR byl zveřejněn společný metodický pokyn MZ a MMR k provádění ustanovení §77 zákona č. 258/2000 Sb., vazbě na zákon č. 283/2021 Sb. ... více »
 • 07.02.2024 | Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR
  Ministerstvo zdravotnictví a Národní referenční laboratoř pro komunální hluk uspořádaly seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR ... více »
 • 06.02.2024 | Konzultační dny NRL pro komunální hluk 2024
  Konzultační dny NRL proběhly koncem ledna v Brně ... více »
 • 01.02.2024 | Nové metodické doporučení
  Metodické doporučení pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hl. m. Prahy k součinnosti s DESÚ ... více »
 • 22.12.2023 | Pf 2024
  Přejeme vám vše dobré v novém roce ... více »
 • 20.11.2023 | SHM 2022 představena na GIS ESRI konferenci
  Nová mapová aplikace SHM 2022 byla představena na GIS ESRI konferenci v Praze ... více »
 • 06.11.2023 | Nová mapová aplikace SHM 2022
  Na Geoportálu MZ ČR byla zveřejněna nová mapová aplikace SHM 2022. ... více »
 • 02.11.2023 | Nový metodický pokyn - pozastavení nadlimitního zdroje hluku
  MZ ČR vydalo metodický pokyn k pozastavení zdroje nadlimitního hluku podle § 84 odst. 1 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ... více »
 • 31.10.2023 | Novela Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku
  Dne 25.10.2023 vyšla ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví novela Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí ... více »
 • 04.10.2023 | Nový metodický pokyn - mírnější hygienický limit
  Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodický pokyn HH ve věci povolení mírnějšího hygienického limitu podle §31 zákona č. 258/2000 Sb. ... více »
 • 20.09.2023 | Nový metodický pokyn - závazné stanovisko KHS
  Metodický pokyn k aplikaci novely při vydávání závazného stanoviska krajských hygienických stanic ... více »
 • 18.09.2023 | Nový metodický pokyn - jezy
  Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dnes autorský výklad k řešení zvuku působeného přelivem povrchové vody přes jezy/splavy ... více »
 • 25.08.2023 | Umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel
  Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo aktualizovaný metodický pokyn k jednotnému postupu při umisťování, povolování a užívání tepelných čerpadel ... více »
 • 20.06.2023 | Novela zákona č. 258/2000 Sb.
  Novela zákona č. 258/2000 Sb. ... více »
 • 06.06.2023 | Seznam seřaďovacích nádraží 2023. 
  Pro účely  § 2, písm. n) novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, předala Správa železnic, s.o. oficiálně Ministerstvu zdravotnictví seznam seřaďovacích nádraží (vybraných vlakotvorných stanic ve správě SŽ, s.o.) pro rok 2023. ... více »
 • 16.05.2023 | Reakce na články ke zrušení novely NV č. 272/2011 Sb.
  Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k reakcím na články ke zrušení novely hlukového NV č. 272/2011 Sb. ... více »
 • 04.05.2023 | European environment and health atlas
  Evropská agentura životního prostředí EEA vydala 3.5.2023 evropský atlas životního prostředí a zdraví ... více »
 • 03.05.2023 | Možnosti objektivizace hluku přírodních zdrojů – havrani
  V čísle 68(1):4-9 časopisu Hygiena nám vyšel článek o měření hluku havranů ... více »
 • 11.04.2023 | Oprava textu
  V Odborném doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru byla opravena tisková chyba". ... více »
 • 03.04.2023 | Výsledky SHM 2022
  Výsledky Strategického hlukového mapování 2022 byly předány pořizovatelům akčních plánů ... více »
 • 23.03.2023 | Zpráva o provádění směrnice END
  Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice o hluku ve venkovním prostředí v souladu s čl. 11 směrnice 2002/49/ES ... více »
 • 13.03.2023 | 103. Akustický seminář
  NRL se aktivně zúčastní 103. AS 30. 5. - 1. 6. 2023 v Jičíně ... více »
 • 08.02.2023 | Dlouhodobé dopady změn hluku nízkohlučných vozovek pro územní plánování
  Metodika

  Nová metodika

  9.2.2023
  Vznik certifikované metodiky z projektu TL02000258 „Rozvoj území s využitím nízkohlučných vozovek“
  ... více »
 • 06.02.2023 | Dílčí metodika k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel
  Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo update metodiky k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel. ... více »
 • 02.01.2023 | Novela Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
  Novela Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ... více »
 • 13.12.2022 | Metodický pokyn - hluk z kostelních a radničních zvonů
  Metodický pokyn pro KHS a HSHMP ve věci řešení podnětů na hluk z kostelních a radničních zvonů. ... více »
 • 12.12.2022 | Dílčí metodika k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel
  Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo dílčí metodiku k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel. ... více »
 • 12.12.2022 | Konference Inspirujme se ... 2022
  Zúčastnili jsme se mezinárodní konference Inspirujme se … 2022 ... více »
 • 12.10.2022 | Konference Životné podmienky a zdravie
  28. vedecko-odborná konferencie s medzinárodnou účasťou „Životné podmienky a zdravie“ ... více »
 • 30.06.2022 | Intenzity dopravy
  Doporučený postup, když nelze od ŘSD získat oficiální intenzity dopravy ... více »
 • 13.06.2022 | Návrh novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
  Návrh novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb. byl v souladu s Legislativními pravidly vlády dne 10.6.2022 vložen do elektronické knihovny pro uplatnění připomínek. ... více »
 • 01.12.2021 | Účastnili jsme se konference HLUK 2021
  Aktivně jsme se účastnili 7. odborné konference HLUK 2021, snižování hlukových zátěží, která se konala 30.11.2021 v Praze. ... více »
 • 02.11.2021 | 100. akustický seminář byl úspěšný
  100. akustického semináře se zúčastnilo přes 100 odborníků ... více »
 • 05.10.2021 | Metodický návod k větrání obytných místností
  Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo usměrnění k postupu orgánů ochrany veřejného zdraví (OOVZ) v problematice větrání obytných místností ve vztahu k prostoru významnému z hlediska pronikání hluku do vnitřního prostoru stavby. ... více »
 • 17.09.2021 | 100. akustický seminář
  Spolupořádáme 100. akustický seminář České akustické společnosti ... více »
 • 09.03.2021 | Doporučení NRL k měření hluku z dopravy v březnu 2021
  Aktuální informace od ŘSD ke změnám intenzit dopravy v souvislosti s probíhajícím lockdownem. ... více »
 • 22.01.2021 | Aktualizace Manuálu 2018
  Poslední aktuální verze metodiky ŘSD pro výpočet hluku z automobilové dopravy ... více »
 • 13.10.2020 | Měření hluku z dopravy v ČR - podzim 2020
  Měření hluku z dopravy v souvislosti s pandemií COVID-19 v ČR - Nouzový stav podzim 2020 ... více »
 • 25.08.2020 | Měření hluku z dopravy v souvislosti s pandemií COVID-19 v ČR
  Na základě konzultace MZ, NRL a ŘSD lze od 1.9.2020 považovat provoz na veřejných pozemních komunikacích za normální z hlediska podmínek pro měření hluku z dopravy. ... více »
 • 21.07.2020 | Metodické usměrnění pro aplikaci metodiky ministerstva dopravy „Manuál 2018“
  Dodatek č.1 ... více »
 • 04.06.2020 | Měření hluku z dopravy v souvislosti s pandemií COVID-19 v ČR
  Po dohodě s MZ ČR vydává NRL toto souhrnné odborné stanovisko k otázce měření hluku z dopravy v souvislosti s pandemií COVID-19 v ČR ... více »
 • 16.04.2020 | Metodické usměrnění
  Metodické usměrnění posuzování sportovních hřišť ... více »
 • 09.04.2020 | Stanoviska NRL
  Stanovisko NRL k otázce uvádění nejistot akustických výpočtů a k otázce měření hluku z dopravy za nouzového stavu. ... více »
 • 11.03.2020 | SOER 2020
  Stav životního prostředí v Evropě 2020 ... více »
 • 11.03.2020 | Novela přílohy III směrnice END
  Byla vydána novela přílohy č. III směrnice č. 2002/49/ES ... více »
 • 11.03.2020 | Hluk v Evropě 2020
  EEA vydala zprávu Hluk v Evropě - 2020 ... více »
 • 23.01.2020 | Ocenění ESRI
  Obrázek webové prezentace SHM na ESRI konferenci ... více »
 • 06.01.2020 | Konzultační dny NRL pro komunální hluk
  Konzultační dny NRL pro komunální hluk se budou konat v Brně ve dnech 28.-29.1.2020. ... více »
 • 06.01.2020 | Stará hluková zátěž je dosud problém
  NRL publikovala v časopise Hygiena, ročník 64, číslo 4, 2019 odborný článek „Stará hluková zátěž je dosud problém“. ... více »
 • 06.01.2020 | NRL spolupracuje se vzdělávací firmou UžitečnéSemináře.CZ
  Problematika ochrany zdraví před hlukem v komunálním prostředí pro všechny, kteří v této oblasti začínají. ... více »
 • 08.11.2019 | Účast na 28. GIS ESRI konferenci
  Aktivně jsme se zúčastnili 28. GIS ESRI konference ... více »
 • 30.09.2019 | Metodické usměrnění pro aplikaci metodiky ministerstva dopravy „Manuál 2018“
  Dne 20.9.2019 vydalo MZ ČR metodické usměrnění pro aplikaci metodiky ministerstva dopravy „Manuál 2018“. ... více »
 • 16.07.2019 | SHM v San Diegu
  Screenshot mapové aplikace SHM 2017 v hlavní přednášce na ESRI konferenci v San Diegu ... více »
 • 13.06.2019 | Účast na Dni s INSPIRE
  Zúčastnili jsme se Dne s INSPIRE, který pořádala Česká informační agentura životního prostředí ... více »
 • 28.05.2019 | EEA Noise Workshop
  Aktivně jsme se účastnili Noise NRC Workshop, který pořádala Evropská agentura životního prostředí (EEA) v Kodani. ... více »
 • 28.05.2019 | Účast na 98. akustickém semináři
  Pracovníci NRL se zúčastnili 28. akustického semináře České akustické společnosti ... více »
 • 24.04.2019 | Článek v časopise ArcRevue
  V čísle 1+2/2019 časopisu ArcRevue vyšel článek o nové mapové aplikaci Strategické hlukové mapy 2017 ... více »
 • 19.02.2019 | O hluku ve Studiu 6
  Odpovědi na otázky ohledně SHM 19.2.2019 pro Studio 6 ČT ... více »
 • 15.02.2019 | O hluku v Dobrém ránu
  13.2.2019 jsme si povídali o hluku v pořadu Dobré ráno České televize. ... více »
 • 12.02.2019 | Hlukové mapy 2017
  Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svém geoportálu novou mapovou aplikaci pro prezentaci výsledků 3. kola strategických hlukových map.
 • 31.01.2019 | Konzultační dny NRL
  Ve dnech 29.1.2019 - 30.1.2019 proběhly v Brně konzultační dny NRL pro komunální hluk ... více »
 • 25.01.2019 | Tiché oblasti ve volné krajině
  Dne 23.1.2019 se pracovníci NRL zúčastnili jednání pracovní skupiny MŽP ... více »
 • 25.01.2019 | Vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování
  Dne 20.prosince 2018 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování ... více »
 • 04.12.2018 | Novela nařízení vlády č. 241/2018 Sb.
  Novela nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ... více »
 • 04.12.2018 | Účast na VIII. česko-slovenské dopravní konferenci Doprava, zdraví a životní prostředí
  Aktivně jsme se zúčastnili VIII. česko-slovenské dopravní konference Doprava, zdraví a životní prostředí ... více »
 • 15.11.2018 | Odborné přednášky pro UžitečnéSemináře.CZ
  NRL se aktivně účastní seminářů Problematika hluku v komunálním prostředí ... více »
 • 12.11.2018 | Účast na 27. GIS ESRI konferenci
  Aktivně jsme se zúčastnili 27. GIS ESRI konference v Praze ... více »
 • 12.11.2018 | Školení pracovníků magistrátu
  Školení pracovníků Magistrátu města Kladna ... více »
 • 12.11.2018 | Účast na 97. akustickém semináři
  Pracovníci NRL se zúčastnili 27. akustického semináře České akustické společnosti ... více »
 • 05.10.2018 | Účast na konferenci Životné podmienky a zdravie
  Aktivně jsme se zúčastnili mezinárodní konference Životné podmienky a zdravie ... více »
 • 05.10.2018 | Účast na konferenci Hluk 2018
  Aktivně jsme se zúčastnili konference Hluk 2018. ... více »
 • 05.10.2018 | Akustická kamera v České televizi
  Akustická kamera byla představena v pořadu Dobré ráno v České televizi. ... více »
 • 05.09.2018 | Vyšla novela technické normy
  V září 2018 vyšla novena ČSN ISO 1996-2:2018. ... více »
 • 30.08.2018 | Nový metodický návod pro Akční plány
  Byl aktualizován metodický návod pro zpracování Akčních plánů MNAP-MZ-2018 ... více »
 • 13.06.2018 | Stěhujeme se !
  Naše NRL se stěhuje. Nová adresa je Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí. ... více »
 • 25.05.2018 | Účast na 96. akustickém semináři
  Aktivně jsme se zúčastnili 96. akustického semináře ... více »
 • 15.03.2018 | Odborné doporučení NRL
  Odborné doporučení NRL pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí ... více »
 • 26.10.2017 | Nový metodický návod
  20.10.2017 vešel v platnost nový metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí. ... více »
 • 26.10.2017 | Účast na 95. akustickém semináři
  Aktivně jsme se zúčastnili 95. akustického semináře v Horní Cerekvi. ... více »
 • 10.11.2016 | Článek v časopise Hygiena
  Korekce na odraz zvuku od fasád budov s chráněným venkovním prostorem staveb ... více »
 • 10.11.2016 | Účast na 25. GIS ESRI konferenci
  Aktivně jsme se zúčastnili 25. GIS ESRI konference ... více »
 • 20.10.2016 | Účast na 93. akustickém semináři
  Účast na 93. akustickém semináři ... více »
 • 14.10.2016 | Článek v časopise ArcRevue
  V čísle 2/2016 časopisu ArcRevue vyšel článek o mapové aplikaci Strategické hlukové mapy 2012 ... více »
 • 13.07.2016 | Novela NV č. 272/2011 Sb.
  Novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ... více »
 • 31.05.2016 | Vypořádání připomínek veřejnosti k novele NV č. 272/2011 Sb.
  Stanovisko MZ k návrhům a připomínkám podaných veřejností v souvislosti s novelou NV 272/2011 Sb. ... více »
 • 31.05.2016 | Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby
  Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru ... více »
 • 31.05.2016 | Metodické usměrnění pro § 77 zákona č.258/2000 Sb.
  Metodické usměrnění pro postup orgánů státní správy při aplikaci § 77 zákona č.258/2000 Sb. ... více »
 • 31.05.2016 | Účast na 92. akustickém semináři
  Pracovníci NRL se zúčastnili 92. akustického semináře ... více »
 • 03.05.2016 | Nový portál SHM
  Byl zveřejněn nový portál SHM a mapová aplikace, která zobrazuje přehledně výsledky 2.kola SHM. ... více »
 • 16.09.2015 | Účast na 91. akustickém semináři
  Pracovníci NRL se zúčastnili 91. akustického semináře ... více »
 • 21.05.2015 | Účast na 90. akustickém semináři
  Pracovníci NRL se zúčastnili 90. akustického semináře. Na něm prezentovali připravované změny hlukové legislativy a novou akustickou kameru. ... více »
 • 15.05.2015 | Vybavení NRL pro komunální hluk novou moderní technikou
  Na NRL pro komunální hluk byl v roce 2014 úspěšně dokončen projekt Modernizace národní referenční laboratoře pro komunální hluk, který byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ... více »
 • 15.05.2015 | Strategické hlukové mapy Silnic 2012
  NRL v roce 2012 - 2013 prováděla výpočty Strategických hlukových map silnic 7 krajů ČR. Výsledky byly předány Ministerstvu zdravotnictví, které po dokončení výpočtů všech částí SHM zajistí jejich zveřejnění. ... více »
 • 12.05.2015 | Strategické hlukové mapování

  Strategické hlukové mapy

  15.5.2015, aktualizace: 12.11.2018, 11.3.2020, 23.3.2023
  NRL zpracovává na základě směrnice EU 2002/49/ES Strategické hlukové mapy. V letech 2015 – 2023 bylo dokončeno zpracování 4. kola SHM.
  ... více »
 • 11.05.2015 | Identifikace zdrojů hluku

  Identifikace zdrojů hluku

  11.5.2015
  NRL pro komunální hluk pořídila zařízení pro identifikaci zdrojů hluku – akustickou kameru. Pomocí ní je možné určit hlavní zdroje zvuku v měřené situaci (areál podniku, strojní zařízení, …) a tak pomoci v řešení akustických problémů
  ... více »
 • 25.04.2012 | Nový zákon o hluku
  Ministr zdravotnictví na tiskové konferenci konané dne 17.4.2012 uvedl návrh věcného záměru Zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí (Zákon o hluku). ... více »
 • 24.10.2011 | Nové nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
  Od 1.11.2011 vstupuje v platnost nové nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které nahrazuje nařízení vlády č.148/2006 Sb. Text nového nařízení vlády najdete v oddíle "Hluková legislativa". ... více »
 • 29.08.2011 | Novela nařízení vlády č.148/2006 Sb. – bouře ve sklenici vody
  Novela nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které schválila vláda ve středu 24. 8. 2011, vzedmula novou vlnu odporu tzv. protihlukových aktivistů a různých právních servisů. ... více »
 • 16.06.2011 | Píše se o nás v tisku ...
  Dne 15.6.2011 byl na serveru aktualne.centrum.cz uveřejněn článek "Hluk z Mittalu budí lidi ze spaní, soud tomu nevěří". Jde o soudní spor, ve kterém jsou zpochybňována již dvě nezávislá měření. Podrobnosti naleznete v článku ... více »
 • 10.06.2011 | Zvyšuje změna metodiky měření hygienické limity hluku?
  V souvislosti s novelou mezinárodní technické normy ČSN ISO 1996-2:2009 a následným vydáním metodického návodu Ministerstva zdravotnictví č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010 pro hodnocení hluku v chráněném prostoru staveb se opět zvedla vlna alarmistického odporu ... více »
 • 01.04.2011 | Zátěž obyvatelstva ČR hlukem ze silniční dopravy
  Při rozhodování o stanovení společensky únosné míry zdravotních rizik expozice obyvatelstva hlukem v komunálním prostředí a možnostech regulace resp. snížení této expozice je nezbytné vzít v úvahu její stávající stav. ... více »
 • 30.03.2011 | Zdravotní dozor a strategické hlukové plánování
  V probíhající diskusi týkající se návrhu nového nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je patrné, že laické i odborné veřejností často činí problém rozlišit oblast uplatnění postupů operativního zdravotního dozoru a oblast uplatnění strategického hlukového plánování. Dochází tak k nedorozumění, kdy je snaha používat principy jednoho přístupu v oblasti druhého a naopak. ... více »
 • 21.03.2011 | Legislativní plán vlády na léta 2011-2014 – hluková legislativa
  Dle plánu legislativních prací vlády na rok 2011, který byl schválen usnesením vlády ze dne 26.1.2011 č.69, je pod poř.č.12 úkolů Ministerstva zdravotnictví zařazen bod „Návrh nařízení vlády o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ a pod poř. č. 17 „Věcný záměr zákona o ochraně zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí (zákon o hluku)“. Viz příloha 1. ... více »
 • 18.02.2011 | Hygienické limity hluku a realita
  V reakcích na návrh Ministerstva zdravotnictví upravit realisticky hodnoty hygienických limitů hluku z dopravy v chráněném venkovním prostoru staveb, trvá laická veřejnost, různé aktivistické a ekologické organizace i veřejný ochránce práv na požadavku striktního dodržování stávajících hodnot těchto limitů. ... více »
 • 30.01.2011 | Návrh změn nařízení vlády č.148/2006 Sb.
  V souvislosti s návrhem změn nařízení vlády č.148/2006Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací bude NRL publikovat některé podkladové resp. doprovodné materiály tak, aby přispěla k uklidnění poněkud napjaté atmosféry, která vznikla především jako důsledek nedostatečné informovanosti veřejností. ... více »
 • 07.12.2010 | Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
  Ministerstvo zdravotnictví - Hlavní hygienik ČR vydal s platností k 1.11.2010 metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb. Tento návod reaguje na některá ustanovení ČSN ISO 1996-2:2009. ... více »
 • 07.12.2010 | Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 15.11.2010
  Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 15.11.2010 tiskovou zprávu ohledně návrhu novely nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. ... více »
 • 07.04.2009 | Články o problematice hluku větrných elektráren
  Na stránkách www.zupu.cz jsou k dispozici nové články od Ing. Aleše Jirásky o problematice hluku větrných elektráren: ... více »
 • 12.03.2007 | Nový metodický návod
  Dne 13.10.2008 schválil Hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít, PhD. obecný rámec postupu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení výpočtových akustických studií vypracovaných pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem ... více »
 • 04.07.2006 | Konference - Strategická hluková mapa v podmínkách České republiky
  Úvodní slovo zástupců ministerstva zdravotnictví na konferenci "Strategická hluková mapa v podmínkách České republiky" konané dne 27.6.2006 v Praze. ... více »
 • 07.09.2005 | Stanovisko, jak posuzovat veřejná parkoviště
  Na základě žádosti o stanovisko, jak posuzovat veřejná parkoviště, zda na ně pohlížet jako na stacionární zdroj hluku, či součást místní komunikace, prostudovali pracovníci NRL novou související legislativu. Na jejím základě NRL vydala odborné stanovisko. ... více »
 • 31.10.2003 | Stará hluková zátěž
  Stanovisko NRL ... více »
 • 31.10.2003 | Korekce na hluk z dopravy
  Korekce na hluk z dopravy ... více »
 • 25.07.2003 | Dráhy
  Výklad ke stanovení limitních hodnot ... více »
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí