Konference Životné podmienky a zdravie

26.9. - 28.9.2022 jsme se aktivně účastnili 28. vedecko-odborné konferencie s medzinárodnou účasťou „Životné podmienky a zdravie“ na Slovensku

Vystoupili jsme s přednáškami na téma:

PROBLEMATIKA NÍZKOHLUČNÝCH OBRUSNÝCH VRSTEV V HYGIENICKÉ PRAXI

PROBLEMATIKA DLOUHODOBÉHO MONITORINGU HLUKU Z PRŮMYSLOVÝCH ZDROJŮ V HYGIENICKÉ PRAXI

Informácie o konferencii (Lekárská fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

Novinky

Regulace veřejné produkce hudby - tisková zpráva MZ ČR
Na základě dotazů občanů k možnosti regulace hluku z veřejné produkce hudby, vydalo MZ ČR dne 10.06.2024 tiskovou zprávu. ... »více
11.06.2024

Společný metodický pokyn MZ a MMR
Na stránkách MMR byl zveřejněn společný metodický pokyn MZ a MMR k provádění ustanovení §77 zákona č. 258/2000 Sb., vazbě na zákon č. 283/2021 Sb. ... »více
04.06.2024

Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR
Ministerstvo zdravotnictví a Národní referenční laboratoř pro komunální hluk uspořádaly seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR ... »více
07.02.2024

Konzultační dny NRL pro komunální hluk 2024
Konzultační dny NRL proběhly koncem ledna v Brně ... »více
06.02.2024

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí