Metodický pokyn - hluk z kostelních a radničních zvonů

29. 9. 2022 vešel v platnost Metodický pokyn pro KHS a HSHMP ve věci řešení podnětů na hluk z kostelních a radničních zvonů, kterým se usměrňuje, že v případě hluku působeného vyzváněním kostelních zvonů, nelze bez dalšího takový zvon a související zařízení označit za zdroj hluku, který by podléhal výkonu státního zdravotního dozoru podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Metodický pokyn je umístěn také v části Metodické návody - Platné tohoto webu.

Novinky

Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR
Ministerstvo zdravotnictví a Národní referenční laboratoř pro komunální hluk uspořádaly seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR ... »více
07.02.2024

Konzultační dny NRL pro komunální hluk 2024
Konzultační dny NRL proběhly koncem ledna v Brně ... »více
06.02.2024

Nové metodické doporučení
Metodické doporučení pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hl. m. Prahy k součinnosti s DESÚ ... »více
01.02.2024

Pf 2024
Přejeme vám vše dobré v novém roce ... »více
22.12.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí