103. Akustický seminář

NRL se 30. 5. - 1. 6. 2023 aktivně zúčastní 103. Akustického semináře v Jičíně. 

Budeme prezentovat: 

  • novelu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
  • novelu Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí
  • výsledky strategického hlukového mapování 2022 
  • novelu Metodický návod pro vypracování akčních plánů snižování hluku
  • problematiku hluku tepelných čerpadel
  • výsledky monitoringu hluku z dolu Turów

Přihlášku na seminář naleznete na stránkách České akustické společnosti Přihláška na 103. AS.

Novinky

Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR
Ministerstvo zdravotnictví a Národní referenční laboratoř pro komunální hluk uspořádaly seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR ... »více
07.02.2024

Konzultační dny NRL pro komunální hluk 2024
Konzultační dny NRL proběhly koncem ledna v Brně ... »více
06.02.2024

Nové metodické doporučení
Metodické doporučení pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hl. m. Prahy k součinnosti s DESÚ ... »více
01.02.2024

Pf 2024
Přejeme vám vše dobré v novém roce ... »více
22.12.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí