Možnosti objektivizace hluku přírodních zdrojů – havrani

Cílem odborné expertízy bylo posouzení a analýza hluku vyvolaného křikem havranů hnízdících na stromech parkové zeleně panelového sídliště v Táboře. Výsledky obsahují popis a vyhodnocení měření, modelování imisní akustické situace a hodnocení zdravotních rizik hluku (HRA) pro odhad hlukové zátěže obyvatel obytné zástavby městského sídliště a školy.

Článek bude dostupný na stránkách časopisu hygiena.

Novinky

Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR
Ministerstvo zdravotnictví a Národní referenční laboratoř pro komunální hluk uspořádaly seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR ... »více
07.02.2024

Konzultační dny NRL pro komunální hluk 2024
Konzultační dny NRL proběhly koncem ledna v Brně ... »více
06.02.2024

Nové metodické doporučení
Metodické doporučení pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hl. m. Prahy k součinnosti s DESÚ ... »více
01.02.2024

Pf 2024
Přejeme vám vše dobré v novém roce ... »více
22.12.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí