Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR

Ve čtvrtek 1. února 2024 proběhl seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR, kterého se buď osobně nebo online zúčastnilo neuvěřitelných 230 osob. Pozvánka směřovala vůči zástupcům, kteří se podílí na ochraně zdraví před hlukem (krajské hygienické stanice, zdravotní ústavy a Ministerstvo životního prostředí), ale zejména vůči zákonodárcům v Poslanecké sněmovně a Senátu, a také zástupcům asociací nebo sdružení krajů, měst a obcí. Velmi nás potěšila osobní účast zástupců Svazu měst a obcí ČR a Kanceláře veřejného ochránce práv.

Podrobnější informace a možnost stažení prezentací naleznete na webu "Ministerstva zdravotnictví"

Videozáznam a prezentace

Novinky

Regulace veřejné produkce hudby - tisková zpráva MZ ČR
Na základě dotazů občanů k možnosti regulace hluku z veřejné produkce hudby, vydalo MZ ČR dne 10.06.2024 tiskovou zprávu. ... »více
11.06.2024

Společný metodický pokyn MZ a MMR
Na stránkách MMR byl zveřejněn společný metodický pokyn MZ a MMR k provádění ustanovení §77 zákona č. 258/2000 Sb., vazbě na zákon č. 283/2021 Sb. ... »více
04.06.2024

Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR
Ministerstvo zdravotnictví a Národní referenční laboratoř pro komunální hluk uspořádaly seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR ... »více
07.02.2024

Konzultační dny NRL pro komunální hluk 2024
Konzultační dny NRL proběhly koncem ledna v Brně ... »více
06.02.2024

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí