Konzultační dny NRL pro komunální hluk 2024

NRL ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno odborně zajišťuje pro pracovníky hygienické služby (KHS a zdravotní ústavy) Konzultační dny NRL pro komunální hluk, které se konaly v Brně ve dnech 30.-31.1.2024. Byly zde diskutovány dotazy účastníků, kolegové z Ministerstva zdravotnictví prezentovali spolupráci s nově vzniklým Dopravním a energetickým stavebním úřadem. Dále byla prezentována tematika nízkofrekvenčního hluku, tepelných čerpadel, strategických hlukových map a další.

Novinky

Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR
Ministerstvo zdravotnictví a Národní referenční laboratoř pro komunální hluk uspořádaly seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR ... »více
07.02.2024

Konzultační dny NRL pro komunální hluk 2024
Konzultační dny NRL proběhly koncem ledna v Brně ... »více
06.02.2024

Nové metodické doporučení
Metodické doporučení pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hl. m. Prahy k součinnosti s DESÚ ... »více
01.02.2024

Pf 2024
Přejeme vám vše dobré v novém roce ... »více
22.12.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí