Novela přílohy III směrnice END

Dne 4.3.2020 byla novelizována příloha č. III směrnice č. 2002/49/ES, o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí - Environmental Noise Directive (END). Tato příloha popisuje metody hodnocení škodlivých účinků hluku.

Odkaz na text novely přílohy č. III směrnice END

Novinky

Zpráva o provádění směrnice END
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice o hluku ve venkovním prostředí v souladu s čl. 11 směrnice 2002/49/ES ... »více
23.03.2023

103. Akustický seminář
NRL se aktivně zúčastní 103. AS 30. 5. - 1. 6. 2023 v Jičíně ... »více
13.03.2023

Dílčí metodika k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo update metodiky k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel. ... »více
06.02.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí