METODICKÉ NÁVODY - Platné

15.11.2023 Metodický návod pro zpracování akčních plánů protihlukových opatření podle Směrnice 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí MNAP-MZ 2023
2.11.2023 Metodický pokyn HH k pozastavení zdroje nadlimitního hluku
25.10.2023 Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí
4.10.2023 Metodický pokyn HH ve věci povolení mírnějšího hygienického limitu podle §31 zákona č. 258/2000 Sb.
20.9.2023 Metodický pokyn HH k účinnosti novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
18.9.2023 Autorský výklad k řešení zvuku působeného přelivem povrchové vody přes jezy/splavy
25.8.2023 Metodická pomůcka pro umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel vzduch/voda
13.12.2022 Metodický pokyn ke hluku kostelních a radničních zvonů
05.10.2021 Metodický návod k větrání obytných místností
20.07.2020 Metodické usměrnění pro zajištění jednotného postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů při posuzování, resp. realizaci výpočtů hluku z automobilové dopravy – Dodatek 1
20.07.2020 Metodické usměrnění pro zajištění jednotného postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů při posuzování, resp. realizaci výpočtů hluku z automobilové dopravy – Návrh změn
16.04.2020 Metodické usměrnění posuzování sportovních hřišť
20.09.2019 Metodické usměrnění pro zajištění jednotného postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů při posuzování, resp. realizaci výpočtů hluku z automobilové dopravy
31.5.2016 Metodické usměrnění pro postup orgánů státní správy při aplikaci § 77 zákona č.258/2000 Sb.
31.5.2016 Dodatek k metodickému usměrnění pro postup orgánů státní správy při aplikaci § 77 zákona č.258/2000 Sb.
31.5.2016 Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru
19.02.2007 Metodický návod pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu (Word, 204 KB)

Novinky

SHM 2022 představena na GIS ESRI konferenci
Nová mapová aplikace SHM 2022 byla představena na GIS ESRI konferenci v Praze ... »více
20.11.2023

Nová mapová aplikace SHM 2022
Na Geoportálu MZ ČR byla zveřejněna nová mapová aplikace SHM 2022. ... »více
06.11.2023

Nový metodický pokyn
MZ ČR vydalo metodický pokyn k pozastavení zdroje nadlimitního hluku podle § 84 odst. 1 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ... »více
02.11.2023

Nový metodický návod
Dne 25.10.2023 vyšla ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví novela Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí ... »více
31.10.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí