METODICKÉ NÁVODY - Platné

1.2.2024 Metodické doporučení pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hl. m. Prahy k součinnosti s DESÚ.
15.11.2023 Metodický návod pro zpracování akčních plánů protihlukových opatření podle Směrnice 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí MNAP-MZ 2023
2.11.2023 Metodický pokyn HH k pozastavení zdroje nadlimitního hluku
25.10.2023 Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí
4.10.2023 Metodický pokyn HH ve věci povolení mírnějšího hygienického limitu podle §31 zákona č. 258/2000 Sb.
20.9.2023 Metodický pokyn HH k účinnosti novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
18.9.2023 Autorský výklad k řešení zvuku působeného přelivem povrchové vody přes jezy/splavy
25.8.2023 Metodická pomůcka pro umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel vzduch/voda
13.12.2022 Metodický pokyn ke hluku kostelních a radničních zvonů
05.10.2021 Metodický návod k větrání obytných místností
20.07.2020 Metodické usměrnění pro zajištění jednotného postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů při posuzování, resp. realizaci výpočtů hluku z automobilové dopravy – Dodatek 1
20.07.2020 Metodické usměrnění pro zajištění jednotného postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů při posuzování, resp. realizaci výpočtů hluku z automobilové dopravy – Návrh změn
16.04.2020 Metodické usměrnění posuzování sportovních hřišť
20.09.2019 Metodické usměrnění pro zajištění jednotného postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů při posuzování, resp. realizaci výpočtů hluku z automobilové dopravy
31.5.2016 Metodické usměrnění pro postup orgánů státní správy při aplikaci § 77 zákona č.258/2000 Sb.
31.5.2016 Dodatek k metodickému usměrnění pro postup orgánů státní správy při aplikaci § 77 zákona č.258/2000 Sb.
31.5.2016 Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru
19.02.2007 Metodický návod pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu (Word, 204 KB)

Novinky

Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR
Ministerstvo zdravotnictví a Národní referenční laboratoř pro komunální hluk uspořádaly seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR ... »více
07.02.2024

Konzultační dny NRL pro komunální hluk 2024
Konzultační dny NRL proběhly koncem ledna v Brně ... »více
06.02.2024

Nové metodické doporučení
Metodické doporučení pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hl. m. Prahy k součinnosti s DESÚ ... »více
01.02.2024

Pf 2024
Přejeme vám vše dobré v novém roce ... »více
22.12.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí