METODICKÉ NÁVODY - Platné

31.1.2023 Metodická pomůcka pro umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel vzduch/voda
13.12.2022 Metodický pokyn ke hluku kostelních a radničních zvonů
05.10.2021 Metodický návod k větrání obytných místností
20.07.2020 Metodické usměrnění pro zajištění jednotného postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů při posuzování, resp. realizaci výpočtů hluku z automobilové dopravy – Dodatek 1
20.07.2020 Metodické usměrnění pro zajištění jednotného postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů při posuzování, resp. realizaci výpočtů hluku z automobilové dopravy – Návrh změn
16.04.2020 Metodické usměrnění posuzování sportovních hřišť
20.09.2019 Metodické usměrnění pro zajištění jednotného postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů při posuzování, resp. realizaci výpočtů hluku z automobilové dopravy
31.08.2018 Metodický návod pro zpracování Akčních plánů protihlukových opatření MNAP-MZ-2018
15.03.2018 Odborné doporučení pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí
18.10.2017 Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí
31.5.2016 Metodické usměrnění pro postup orgánů státní správy při aplikaci § 77 zákona č.258/2000 Sb.
31.5.2016 Dodatek k metodickému usměrnění pro postup orgánů státní správy při aplikaci § 77 zákona č.258/2000 Sb.
31.5.2016 Odborné doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru
19.02.2007 Metodický návod pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu (Word, 204 KB)

Novinky

Zpráva o provádění směrnice END
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice o hluku ve venkovním prostředí v souladu s čl. 11 směrnice 2002/49/ES ... »více
23.03.2023

103. Akustický seminář
NRL se aktivně zúčastní 103. AS 30. 5. - 1. 6. 2023 v Jičíně ... »více
13.03.2023

Dílčí metodika k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo update metodiky k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel. ... »více
06.02.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí