Strategické hlukové mapování

Strategické hlukové mapování je proces výpočtu akustické situace v okolí hlavních významných zdrojů hluku za pomocí specializovaného výpočetního software.  Tyto analýzy probíhají ve všech zemích Evropské unie v pravidelných pětiletých cyklech na základě směrnice 2002/49/ES (Environmental Noise Directive – END). Tato směrnice se vztahuje na hluk ve venkovním prostředí, jemuž jsou vystaveni lidé zejména v zastavěných oblastech, v blízkosti škol, nemocnic a jiných citlivých budov nebo obydlených oblastí. Toto mapování poskytuje základ pro přípravu protihlukových opatření ke snížení hluku, které jsou součástí Akčních plánů snižování hluku. Dalším účelem směrnice je zachování ticha ve stanovených tichých oblastech aglomerací a v tichých oblastech ve volné krajině.

 

Novinky

SHM 2022 představena na GIS ESRI konferenci
Nová mapová aplikace SHM 2022 byla představena na GIS ESRI konferenci v Praze ... »více
20.11.2023

Nová mapová aplikace SHM 2022
Na Geoportálu MZ ČR byla zveřejněna nová mapová aplikace SHM 2022. ... »více
06.11.2023

Nový metodický pokyn
MZ ČR vydalo metodický pokyn k pozastavení zdroje nadlimitního hluku podle § 84 odst. 1 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ... »více
02.11.2023

Nový metodický návod
Dne 25.10.2023 vyšla ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví novela Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí ... »více
31.10.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí