Strategické hlukové mapování

Strategické hlukové mapování je proces výpočtu akustické situace v okolí hlavních významných zdrojů hluku za pomocí specializovaného výpočetního software.  Tyto analýzy probíhají ve všech zemích Evropské unie v pravidelných pětiletých cyklech na základě směrnice 2002/49/ES (Environmental Noise Directive – END). Tato směrnice se vztahuje na hluk ve venkovním prostředí, jemuž jsou vystaveni lidé zejména v zastavěných oblastech, v blízkosti škol, nemocnic a jiných citlivých budov nebo obydlených oblastí. Toto mapování poskytuje základ pro přípravu protihlukových opatření ke snížení hluku, které jsou součástí Akčních plánů snižování hluku. Dalším účelem směrnice je zachování ticha ve stanovených tichých oblastech aglomerací a v tichých oblastech ve volné krajině.

 

Novinky

Reakce na články ke zrušení novely NV č. 272/2011 Sb.
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k reakcím na články ke zrušení novely hlukového NV č. 272/2011 Sb. ... »více
16.05.2023

European environment and health atlas
Evropská agentura životního prostředí EEA vydala 3.5.2023 evropský atlas životního prostředí a zdraví ... »více
04.05.2023

Možnosti objektivizace hluku přírodních zdrojů – havrani
V čísle 68(1):4-9 časopisu Hygiena nám vyšel článek o měření hluku havranů ... »více
03.05.2023

Oprava textu
V Odborném doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru byla opravena tisková chyba". ... »více
11.04.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí