Měření hluku z dopravy v souvislosti s pandemií COVID-19 v ČR

Po dohodě s MZ ČR vydává NRL toto souhrnné odborné stanovisko k otázce měření hluku z dopravy v souvislosti s pandemií COVID-19 v ČR

  1. Platný metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí (Věstník MZ, částka 11/2017), dále jen MNKom, stanoví podmínky pro měření hluku z dopravy s cílem zajistit reprezentativní, tedy objektivní a přezkoumatelnou, hodnotu určujících ukazatelů hluku.
  2. MNKom výslovně uvádí, že se neměří nestandardní, nestabilní a přechodné jevy, pokud nejsou předmětem zkoumání.
  3. Na základě sdělení Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále i „ŘSD“) došlo k poklesu intenzit a skladby dopravy v rozmezí 10-30 % v závislosti na lokalitě (údaje k 20. a 21. kalendářnímu týdnu t.r.). Z uvedeného vyplývá, že doprava se za současné situace podstatně liší od normálního, běžného stavu a nelze ji tedy považovat za standardní.
  4. Znamená to, že měření hluku z dopravy v souvislosti s tímto poklesem, včetně přepočtu na RPDI, neposkytují výsledky, které by objektivně a průkazně popisovaly dlouhodobé působení tohoto zdroje hluku.
  5. NRL je nadále ve spojení s ŘSD a o vývoji intenzity dopravy na standardní hodnoty bude informovat. Odhadovaný návrat ke standardním intenzitám a skladbě dopravy, v souladu s MNKom, lze odhadnout k září t.r.
  6. Uvedená situace obecně platí i pro pozemní komunikace II. a III. třídy ve správě krajů a obcí. Ohledně standardnosti dopravy v konkrétních místních situacích se zde doporučuje konzultovat příslušné odbory dopravy a KHS.

Novinky

Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR
Ministerstvo zdravotnictví a Národní referenční laboratoř pro komunální hluk uspořádaly seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR ... »více
07.02.2024

Konzultační dny NRL pro komunální hluk 2024
Konzultační dny NRL proběhly koncem ledna v Brně ... »více
06.02.2024

Nové metodické doporučení
Metodické doporučení pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hl. m. Prahy k součinnosti s DESÚ ... »více
01.02.2024

Pf 2024
Přejeme vám vše dobré v novém roce ... »více
22.12.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí