Měření hluku z dopravy v souvislosti s pandemií COVID-19 v ČR

Po dohodě s MZ ČR vydává NRL toto souhrnné odborné stanovisko k otázce měření hluku z dopravy v souvislosti s pandemií COVID-19 v ČR

  1. Platný metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí (Věstník MZ, částka 11/2017), dále jen MNKom, stanoví podmínky pro měření hluku z dopravy s cílem zajistit reprezentativní, tedy objektivní a přezkoumatelnou, hodnotu určujících ukazatelů hluku.
  2. MNKom výslovně uvádí, že se neměří nestandardní, nestabilní a přechodné jevy, pokud nejsou předmětem zkoumání.
  3. Na základě sdělení Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále i „ŘSD“) došlo k poklesu intenzit a skladby dopravy v rozmezí 10-30 % v závislosti na lokalitě (údaje k 20. a 21. kalendářnímu týdnu t.r.). Z uvedeného vyplývá, že doprava se za současné situace podstatně liší od normálního, běžného stavu a nelze ji tedy považovat za standardní.
  4. Znamená to, že měření hluku z dopravy v souvislosti s tímto poklesem, včetně přepočtu na RPDI, neposkytují výsledky, které by objektivně a průkazně popisovaly dlouhodobé působení tohoto zdroje hluku.
  5. NRL je nadále ve spojení s ŘSD a o vývoji intenzity dopravy na standardní hodnoty bude informovat. Odhadovaný návrat ke standardním intenzitám a skladbě dopravy, v souladu s MNKom, lze odhadnout k září t.r.
  6. Uvedená situace obecně platí i pro pozemní komunikace II. a III. třídy ve správě krajů a obcí. Ohledně standardnosti dopravy v konkrétních místních situacích se zde doporučuje konzultovat příslušné odbory dopravy a KHS.

Novinky

Aktualizace Manuálu 2018
Poslední aktuální verze metodiky ŘSD pro výpočet hluku z automobilové dopravy ... »více
22. 1. 2021

Měření hluku z dopravy v ČR - podzim 2020
Měření hluku z dopravy v souvislosti s pandemií COVID-19 v ČR - Nouzový stav podzim 2020 ... »více
13. 10. 2020

Měření hluku z dopravy v souvislosti s pandemií COVID-19 v ČR
Na základě konzultace MZ, NRL a ŘSD lze od 1.9.2020 považovat provoz na veřejných pozemních komunikacích za normální z hlediska podmínek pro měření hluku z dopravy. ... »více
25. 8. 2020

Metodické usměrnění pro aplikaci metodiky ministerstva dopravy „Manuál 2018“
Dodatek č.1 ... »více
21. 7. 2020

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: +420 733 743 087