Měření hluku z dopravy v souvislosti s pandemií COVID-19 v ČR

Po dohodě s MZ ČR vydává NRL toto souhrnné odborné stanovisko k otázce měření hluku z dopravy v souvislosti s pandemií COVID-19 v ČR

  1. Platný metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí (Věstník MZ, částka 11/2017), dále jen MNKom, stanoví podmínky pro měření hluku z dopravy s cílem zajistit reprezentativní, tedy objektivní a přezkoumatelnou, hodnotu určujících ukazatelů hluku.
  2. MNKom výslovně uvádí, že se neměří nestandardní, nestabilní a přechodné jevy, pokud nejsou předmětem zkoumání.
  3. Na základě sdělení Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále i „ŘSD“) došlo k poklesu intenzit a skladby dopravy v rozmezí 10-30 % v závislosti na lokalitě (údaje k 20. a 21. kalendářnímu týdnu t.r.). Z uvedeného vyplývá, že doprava se za současné situace podstatně liší od normálního, běžného stavu a nelze ji tedy považovat za standardní.
  4. Znamená to, že měření hluku z dopravy v souvislosti s tímto poklesem, včetně přepočtu na RPDI, neposkytují výsledky, které by objektivně a průkazně popisovaly dlouhodobé působení tohoto zdroje hluku.
  5. NRL je nadále ve spojení s ŘSD a o vývoji intenzity dopravy na standardní hodnoty bude informovat. Odhadovaný návrat ke standardním intenzitám a skladbě dopravy, v souladu s MNKom, lze odhadnout k září t.r.
  6. Uvedená situace obecně platí i pro pozemní komunikace II. a III. třídy ve správě krajů a obcí. Ohledně standardnosti dopravy v konkrétních místních situacích se zde doporučuje konzultovat příslušné odbory dopravy a KHS.

Novinky

Konference Životné podmienky a zdravie
28. vedecko-odborná konferencie s medzinárodnou účasťou „Životné podmienky a zdravie“ ... »více
12.10.2022

Intenzity dopravy
Doporučený postup, když nelze od ŘSD získat oficiální intenzity dopravy ... »více
30.06.2022

Návrh novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Návrh novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb. byl v souladu s Legislativními pravidly vlády dne 10.6.2022 vložen do elektronické knihovny pro uplatnění připomínek. ... »více
13.06.2022

Účastnili jsme se konference HLUK 2021
Aktivně jsme se účastnili 7. odborné konference HLUK 2021, snižování hlukových zátěží, která se konala 30.11.2021 v Praze. ... »více
01.12.2021

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: +420 733 743 087