Doporučení NRL k měření hluku z dopravy v březnu 2021

Aktuální informace od ŘSD ke změnám intenzit dopravy v souvislosti s probíhajícím lockdownem:

  1. Nákladní doprava se významně nezměnila.
  2. Osobní doprava s ohledem na uzavření okresů a nařízení home office poklesla (cestování mezi okresy).
  3. Uvnitř okresů a měst lze považovat, že nedošlo k významným změnám intenzit.
  4. Po odvolání opatření (otevření okresů) lze předpokládat postupný návrat intenzit k normálu, resp. s výhledem do budoucna (v souvislosti s avizací opatření o Velikonocích), lze předpokládat standardní situaci po 12. 4. 2021.

Situaci tedy nelze zcela srovnávat s lockdownem z jara roku 2020.

Doporučení NRL k měření hluku z dopravy v březnovém lockdownu:

V případě měření hluku na komunikacích, kde lze předpokládat výrazné poklesy intenzit dopravy, doporučujeme takovéto měření posunout za období Velikonoc.

ŘSD intenzity průběžně monitoruje a je ve spojení s NRL pro komunální hluk. V případě zjištění změn Vás budeme informovat.

Novinky

Zpráva o provádění směrnice END
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice o hluku ve venkovním prostředí v souladu s čl. 11 směrnice 2002/49/ES ... »více
23.03.2023

103. Akustický seminář
NRL se aktivně zúčastní 103. AS 30. 5. - 1. 6. 2023 v Jičíně ... »více
13.03.2023

Dílčí metodika k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo update metodiky k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel. ... »více
06.02.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí