100. akustický seminář byl úspěšný

100. akustického semináře ve Znojmě se zúčastnilo přes 100 účastníků z různých oborů akustiky, úředníků státní správy i studentů vysokých škol. Seminář měl vysokou odbornou úroveň, bylo předneseno 33 referátů, řada firem vystavovala své produkty v předsálí.
Úspěšný byl také doprovodný program zajišťovaný Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, kterého se zúčastnilo více jak 70 osob.

Novinky

Intenzity dopravy
Doporučený postup, když nelze od ŘSD získat oficiální intenzity dopravy ... »více
30. 6. 2022

Návrh novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Návrh novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb. byl v souladu s Legislativními pravidly vlády dne 10.6.2022 vložen do elektronické knihovny pro uplatnění připomínek. ... »více
13. 6. 2022

Účastnili jsme se konference HLUK 2021
Aktivně jsme se účastnili 7. odborné konference HLUK 2021, snižování hlukových zátěží, která se konala 30.11.2021 v Praze. ... »více
1. 12. 2021

100. akustický seminář byl úspěšný
100. akustického semináře se zúčastnilo přes 100 odborníků ... »více
2. 11. 2021

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: +420 733 743 087