Intenzity dopravy

Na NRL se obrací odborná veřejnost s dotazy, jak postupovat, když momentálně nejsou dostupné výsledky celostátního sčítání dopravy CSD (interaktivní mapy), ze kterých bylo možné vizuálně zjistit oficiální intenzity dopravy pro hlukové studie silniční dopravy pro požadovaný sčítací úsek včetně hranic úseku.


NRL sděluje, že na stránkách www.rsd.cz v záložce Silnice a dálnice - Sčitání dopravy - Celostátní sčítání dopravy 20xx je možné získat výsledné sestavy ve formátu xlsx (MS Excel), které obsahují data intenzit. Co nelze snadno zjistit je odpovídající číslo sčítacího úseku (je třeba omezit výběr přes kraj, okres, číslo komunikace, město, začátek a konec úseku a porovnat výsledek výběru s mapovými servery) nebo místo sčítání pro nové sčítací úseky (jsou pouze v souborech pro roky 2000, 2005 a 2010, takže pokud došlo ke změně po roce 2010, nelze ho tímto postupem zjistit a je nutné se obrátit s dotazem přímo na ŘSD).


Rovněž je možné postupovat dopravně-inženýrským průzkumem a na jeho základě stanovit RPDI dle TP 189.

Novinky

Konference Životné podmienky a zdravie
28. vedecko-odborná konferencie s medzinárodnou účasťou „Životné podmienky a zdravie“ ... »více
12.10.2022

Intenzity dopravy
Doporučený postup, když nelze od ŘSD získat oficiální intenzity dopravy ... »více
30.06.2022

Návrh novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Návrh novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb. byl v souladu s Legislativními pravidly vlády dne 10.6.2022 vložen do elektronické knihovny pro uplatnění připomínek. ... »více
13.06.2022

Účastnili jsme se konference HLUK 2021
Aktivně jsme se účastnili 7. odborné konference HLUK 2021, snižování hlukových zátěží, která se konala 30.11.2021 v Praze. ... »více
01.12.2021

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: +420 733 743 087