Intenzity dopravy

Na NRL se obrací odborná veřejnost s dotazy, jak postupovat, když momentálně nejsou dostupné výsledky celostátního sčítání dopravy CSD (interaktivní mapy), ze kterých bylo možné vizuálně zjistit oficiální intenzity dopravy pro hlukové studie silniční dopravy pro požadovaný sčítací úsek včetně hranic úseku.


NRL sděluje, že na stránkách www.rsd.cz v záložce Silnice a dálnice - Sčitání dopravy - Celostátní sčítání dopravy 20xx je možné získat výsledné sestavy ve formátu xlsx (MS Excel), které obsahují data intenzit. Co nelze snadno zjistit je odpovídající číslo sčítacího úseku (je třeba omezit výběr přes kraj, okres, číslo komunikace, město, začátek a konec úseku a porovnat výsledek výběru s mapovými servery) nebo místo sčítání pro nové sčítací úseky (jsou pouze v souborech pro roky 2000, 2005 a 2010, takže pokud došlo ke změně po roce 2010, nelze ho tímto postupem zjistit a je nutné se obrátit s dotazem přímo na ŘSD).


Rovněž je možné postupovat dopravně-inženýrským průzkumem a na jeho základě stanovit RPDI dle TP 189.

Novinky

Zpráva o provádění směrnice END
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice o hluku ve venkovním prostředí v souladu s čl. 11 směrnice 2002/49/ES ... »více
23.03.2023

103. Akustický seminář
NRL se aktivně zúčastní 103. AS 30. 5. - 1. 6. 2023 v Jičíně ... »více
13.03.2023

Dílčí metodika k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo update metodiky k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel. ... »více
06.02.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí