Konference Životné podmienky a zdravie

26.9. - 28.9.2022 jsme se aktivně účastnili 28. vedecko-odborné konferencie s medzinárodnou účasťou „Životné podmienky a zdravie“ na Slovensku

Vystoupili jsme s přednáškami na téma:

PROBLEMATIKA NÍZKOHLUČNÝCH OBRUSNÝCH VRSTEV V HYGIENICKÉ PRAXI

PROBLEMATIKA DLOUHODOBÉHO MONITORINGU HLUKU Z PRŮMYSLOVÝCH ZDROJŮ V HYGIENICKÉ PRAXI

Informácie o konferencii (Lekárská fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

Novinky

Konference Životné podmienky a zdravie
28. vedecko-odborná konferencie s medzinárodnou účasťou „Životné podmienky a zdravie“ ... »více
12.10.2022

Intenzity dopravy
Doporučený postup, když nelze od ŘSD získat oficiální intenzity dopravy ... »více
30.06.2022

Návrh novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Návrh novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb. byl v souladu s Legislativními pravidly vlády dne 10.6.2022 vložen do elektronické knihovny pro uplatnění připomínek. ... »více
13.06.2022

Účastnili jsme se konference HLUK 2021
Aktivně jsme se účastnili 7. odborné konference HLUK 2021, snižování hlukových zátěží, která se konala 30.11.2021 v Praze. ... »více
01.12.2021

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: +420 733 743 087