Konference Životné podmienky a zdravie

26.9. - 28.9.2022 jsme se aktivně účastnili 28. vedecko-odborné konferencie s medzinárodnou účasťou „Životné podmienky a zdravie“ na Slovensku

Vystoupili jsme s přednáškami na téma:

PROBLEMATIKA NÍZKOHLUČNÝCH OBRUSNÝCH VRSTEV V HYGIENICKÉ PRAXI

PROBLEMATIKA DLOUHODOBÉHO MONITORINGU HLUKU Z PRŮMYSLOVÝCH ZDROJŮ V HYGIENICKÉ PRAXI

Informácie o konferencii (Lekárská fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

Novinky

Zpráva o provádění směrnice END
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice o hluku ve venkovním prostředí v souladu s čl. 11 směrnice 2002/49/ES ... »více
23.03.2023

103. Akustický seminář
NRL se aktivně zúčastní 103. AS 30. 5. - 1. 6. 2023 v Jičíně ... »více
13.03.2023

Dílčí metodika k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo update metodiky k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel. ... »více
06.02.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí