103. Akustický seminář

NRL se 30. 5. - 1. 6. 2023 aktivně zúčastní 103. Akustického semináře v Jičíně. 

Budeme prezentovat: 

  • novelu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
  • novelu Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí
  • výsledky strategického hlukového mapování 2022 
  • novelu Metodický návod pro vypracování akčních plánů snižování hluku
  • problematiku hluku tepelných čerpadel
  • výsledky monitoringu hluku z dolu Turów

Přihlášku na seminář naleznete na stránkách České akustické společnosti Přihláška na 103. AS.

Novinky

Zpráva o provádění směrnice END
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice o hluku ve venkovním prostředí v souladu s čl. 11 směrnice 2002/49/ES ... »více
23.03.2023

103. Akustický seminář
NRL se aktivně zúčastní 103. AS 30. 5. - 1. 6. 2023 v Jičíně ... »více
13.03.2023

Dílčí metodika k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo update metodiky k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel. ... »více
06.02.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí