Možnosti objektivizace hluku přírodních zdrojů – havrani

Cílem odborné expertízy bylo posouzení a analýza hluku vyvolaného křikem havranů hnízdících na stromech parkové zeleně panelového sídliště v Táboře. Výsledky obsahují popis a vyhodnocení měření, modelování imisní akustické situace a hodnocení zdravotních rizik hluku (HRA) pro odhad hlukové zátěže obyvatel obytné zástavby městského sídliště a školy.

Článek bude dostupný na stránkách časopisu hygiena.

Novinky

Reakce na články ke zrušení novely NV č. 272/2011 Sb.
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k reakcím na články ke zrušení novely hlukového NV č. 272/2011 Sb. ... »více
16.05.2023

European environment and health atlas
Evropská agentura životního prostředí EEA vydala 3.5.2023 evropský atlas životního prostředí a zdraví ... »více
04.05.2023

Možnosti objektivizace hluku přírodních zdrojů – havrani
V čísle 68(1):4-9 časopisu Hygiena nám vyšel článek o měření hluku havranů ... »více
03.05.2023

Oprava textu
V Odborném doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru byla opravena tisková chyba". ... »více
11.04.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí