Možnosti objektivizace hluku přírodních zdrojů – havrani

Cílem odborné expertízy bylo posouzení a analýza hluku vyvolaného křikem havranů hnízdících na stromech parkové zeleně panelového sídliště v Táboře. Výsledky obsahují popis a vyhodnocení měření, modelování imisní akustické situace a hodnocení zdravotních rizik hluku (HRA) pro odhad hlukové zátěže obyvatel obytné zástavby městského sídliště a školy.

Článek bude dostupný na stránkách časopisu hygiena.

Novinky

SHM 2022 představena na GIS ESRI konferenci
Nová mapová aplikace SHM 2022 byla představena na GIS ESRI konferenci v Praze ... »více
20.11.2023

Nová mapová aplikace SHM 2022
Na Geoportálu MZ ČR byla zveřejněna nová mapová aplikace SHM 2022. ... »více
06.11.2023

Nový metodický pokyn
MZ ČR vydalo metodický pokyn k pozastavení zdroje nadlimitního hluku podle § 84 odst. 1 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ... »více
02.11.2023

Nový metodický návod
Dne 25.10.2023 vyšla ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví novela Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí ... »více
31.10.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí