Reakce na články ke zrušení novely NV č. 272/2011 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svém webu odpověď na články, vyzývající ke zrušení novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tyto články jsou zavádějící a nepravdivé a vychází z laické interpretace tohoto NV a nepochopení základních principů akustiky a poznatků vlivu hluku na zdraví exponovaných osob v komunálním prostředí.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k článku zapsaného spolku Koridor D8 „Obce proti nové protihlukové vyhlášce. Tlačí na její zrušení“ a „Právního rozboru hygienických limitů hluku v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“ Text stanoviska.

Článek "Obce proti nové protihlukové vyhlášce. Tlačí na její zrušení." Odkaz na článek.

Novinky

Reakce na články ke zrušení novely NV č. 272/2011 Sb.
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k reakcím na články ke zrušení novely hlukového NV č. 272/2011 Sb. ... »více
16.05.2023

European environment and health atlas
Evropská agentura životního prostředí EEA vydala 3.5.2023 evropský atlas životního prostředí a zdraví ... »více
04.05.2023

Možnosti objektivizace hluku přírodních zdrojů – havrani
V čísle 68(1):4-9 časopisu Hygiena nám vyšel článek o měření hluku havranů ... »více
03.05.2023

Oprava textu
V Odborném doporučení pro regulaci expozice hluku z produkce hudby pořádané ve venkovním prostoru byla opravena tisková chyba". ... »více
11.04.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí