Reakce na články ke zrušení novely NV č. 272/2011 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svém webu odpověď na články, vyzývající ke zrušení novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tyto články jsou zavádějící a nepravdivé a vychází z laické interpretace tohoto NV a nepochopení základních principů akustiky a poznatků vlivu hluku na zdraví exponovaných osob v komunálním prostředí.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k článku zapsaného spolku Koridor D8 „Obce proti nové protihlukové vyhlášce. Tlačí na její zrušení“ a „Právního rozboru hygienických limitů hluku v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“ Text stanoviska.

Článek "Obce proti nové protihlukové vyhlášce. Tlačí na její zrušení." Odkaz na článek.

Novinky

Regulace veřejné produkce hudby - tisková zpráva MZ ČR
Na základě dotazů občanů k možnosti regulace hluku z veřejné produkce hudby, vydalo MZ ČR dne 10.06.2024 tiskovou zprávu. ... »více
11.06.2024

Společný metodický pokyn MZ a MMR
Na stránkách MMR byl zveřejněn společný metodický pokyn MZ a MMR k provádění ustanovení §77 zákona č. 258/2000 Sb., vazbě na zákon č. 283/2021 Sb. ... »více
04.06.2024

Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR
Ministerstvo zdravotnictví a Národní referenční laboratoř pro komunální hluk uspořádaly seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR ... »více
07.02.2024

Konzultační dny NRL pro komunální hluk 2024
Konzultační dny NRL proběhly koncem ledna v Brně ... »více
06.02.2024

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí