Umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo aktualizovaný metodický pokyn k jednotnému postupu při umisťování, povolování a užívání tepelných čerpadel jako jednoho z typů obnovitelných zdrojů energie ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Metodický pokyn se vztahuje na tepelná čerpadla, která využívají tepelnou energii z venkovního vzduchu, z horninového prostředí prostřednictvím k tomu zhotovených vrtů, půdní vrstvy, z podzemní vody prostřednictvím k tomu zhotovených vrtů a vodního toku nebo vodní nádrže. "Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel (mmr.cz)"

 

Novinky

Regulace veřejné produkce hudby - tisková zpráva MZ ČR
Na základě dotazů občanů k možnosti regulace hluku z veřejné produkce hudby, vydalo MZ ČR dne 10.06.2024 tiskovou zprávu. ... »více
11.06.2024

Společný metodický pokyn MZ a MMR
Na stránkách MMR byl zveřejněn společný metodický pokyn MZ a MMR k provádění ustanovení §77 zákona č. 258/2000 Sb., vazbě na zákon č. 283/2021 Sb. ... »více
04.06.2024

Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR
Ministerstvo zdravotnictví a Národní referenční laboratoř pro komunální hluk uspořádaly seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR ... »více
07.02.2024

Konzultační dny NRL pro komunální hluk 2024
Konzultační dny NRL proběhly koncem ledna v Brně ... »více
06.02.2024

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí