Umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo aktualizovaný metodický pokyn k jednotnému postupu při umisťování, povolování a užívání tepelných čerpadel jako jednoho z typů obnovitelných zdrojů energie ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Metodický pokyn se vztahuje na tepelná čerpadla, která využívají tepelnou energii z venkovního vzduchu, z horninového prostředí prostřednictvím k tomu zhotovených vrtů, půdní vrstvy, z podzemní vody prostřednictvím k tomu zhotovených vrtů a vodního toku nebo vodní nádrže. "Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel (mmr.cz)"

 

Novinky

SHM 2022 představena na GIS ESRI konferenci
Nová mapová aplikace SHM 2022 byla představena na GIS ESRI konferenci v Praze ... »více
20.11.2023

Nová mapová aplikace SHM 2022
Na Geoportálu MZ ČR byla zveřejněna nová mapová aplikace SHM 2022. ... »více
06.11.2023

Nový metodický pokyn
MZ ČR vydalo metodický pokyn k pozastavení zdroje nadlimitního hluku podle § 84 odst. 1 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ... »více
02.11.2023

Nový metodický návod
Dne 25.10.2023 vyšla ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví novela Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí ... »více
31.10.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí