Nová mapová aplikace SHM 2022

Dne 6. 11. 2023 byla na Geoportálu Ministerstva zdravotnictví zveřejněna nová mapová aplikace "Hlukové mapy 2022", a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí, která byla pořízena pro 

 • hlavní silnice, po kterých projede více než 3 000 000 vozidel za rok, 
 • hlavní železnice, po kterých projede více než 30 000 vlaků za rok, 
 • hlavní letiště s více než 50 000 vzlety nebo přistáními za rok (Letiště Václava Havla Praha) 
 • a pro aglomerace, které určí členský stát, tedy Česká republika, kterými jsou:
  • Praha 
  • Brno 
  • Ostrava 
  • Plzeň 
  • Olomouc 
  • Liberec 
  • Ústí nad Labem – Teplice

Nezbytnými daty pro hlukové mapování jsou data z oblasti dopravy, zeměměřictví, demografické statistiky a v neposlední řadě i akustiky. Zpracovatelem dat je Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

Cílem strategického hlukového mapování je regulace hluku ve venkovním prostředí, jemuž jsou vystaveni lidé zejména v zastavěných oblastech, ve veřejných parcích nebo v tichých oblastech aglomerací, v tichých oblastech ve volné krajině, v blízkosti škol, nemocnic a jiných chráněných budov nebo obydlených oblastech.

Na základě výstupů ze strategického hlukového mapování budou návazně Ministerstvem dopravy a krajskými úřady (dále i „pořizovatelé“) zpracovány tzv. akční plány. Akčním plánem se rozumí plán obsahující opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku. Opatření v rámci akčního plánu jsou na volném uvážení příslušných pořizovatelů, ale měla by řešit zejména prioritní situace, které je možné zjistit podle překročení některé příslušné mezní hodnoty nebo podle dalších kritérií zvolených členským státem, a měla by se uplatnit zejména pro nejdůležitější oblasti, které jsou vymezeny strategickým hlukovým mapováním tzv. kritická místa („hot spots“).

geoportal.mzcr.cz/shm

Novinky

Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR
Ministerstvo zdravotnictví a Národní referenční laboratoř pro komunální hluk uspořádaly seminář Politika ochrany zdraví před hlukem v ČR ... »více
07.02.2024

Konzultační dny NRL pro komunální hluk 2024
Konzultační dny NRL proběhly koncem ledna v Brně ... »více
06.02.2024

Nové metodické doporučení
Metodické doporučení pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hl. m. Prahy k součinnosti s DESÚ ... »více
01.02.2024

Pf 2024
Přejeme vám vše dobré v novém roce ... »více
22.12.2023

»Zobrazit všechny aktuality
 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí